LIETUVOS KINOLOGŲ DRAUGIJOS ČEMPIONŲ TITULŲ SUTEIKIMO TVARKA

  

 LT CAC – kandidato į Lietuvos grožio čempionus sertifikatas

 JN – jaunimo nugalėtojas

 KL.JN‘XX – klubo jaunimo nugalėtojas

 LT.JN‘XX – Lietuvos jaunimo nugalėtojas

 BALT JN – Baltijos jaunimo nugalėtojas

N – nugalėtojas

KL.N‘XX – klubo nugalėtojas

LT.N‘XX – Lietuvos nugalėtojas

BALT N – Baltijos nugalėtojas

VN – veteranų nugalėtojas

KL.VN‘XX – klubo veteranų nugalėtojas

LT.VN‘XX – Lietuvos veteranų nugalėtojas

BALT VN – Baltijos veteranų nugalėtojas

CACIB – kandidato į tarptautinius grožio čempionus sertifikatas.

R.CACIB – rezervinio kandidato į tarptautinius grožio čempionus sertifikatas.

 

Lietuvos jaunimo čempionas – LT JCH – gali būti suteikiamas šunims, turintiems ne mažiau kaip trijų titulų JN, LT JN, Kl.JN, suteiktų dviejų skirtingų teisėjų.

Lietuvos čempionas – LT CH – gali būti suteikiamas šunims:

·         turintiems ne mažiau kaip trijų LT CAC titulų (vienas jų turi būti gautas tarptautinėje arba veislės klubo parodoje), suteiktų dviejų skirtingų teisėjų;

·         turintiems ne mažiau kaip penkių LT CAC titulų, suteiktų trijų skirtingų teisėjų;

·         Tarp pirmo ir paskutinio LT CAC turi praeiti ne mažiau kaip vieneri metai. Titului gauti šuns kilmės dokumentuose turi būti mažiausiai dvi generacijos. LT JCH titulas atitinka vieną LT CAC titulą, metai skaičiuojami nuo paskutinio JN titulo gavimo datos.

            Lietuvos veteranų čempionas – LT VCH – gali būti suteikiamas šunims:

turintiems ne mažiau trijų titulų VN, LT VN, Kl.VN, suteiktų dviejų skirtingų teisėjų;

turintiems LT CH titulą ir vieną VN, LT VN, Kl.VN titulą.

Lietuvos veislės klubo čempionas – LT Kl.CH – suteikiamas šunims, du kartus tapusiems klubo nugalėtoju arba vieną kartą tapusiems klubo nugalėtoju ir turintiems LT CH titulą.

Baltijos jaunimo čempionas – BALT JCH – suteikiamas patvirtinus LT JCH, LV JCH, EST JCH titulus.

Baltijos čempionas – BALT CH – suteikiamas patvirtinus LT CH, LV CH, EST CH titulus.

Baltijos veteranų čempionas – BALT VCH – suteikiamas patvirtinus LT VCH, LV VCH, EST VCH titulus.

Tarptautinis grožio čempionas Int.CH (CIB)– suteikiamas šunims, kurie pagal FCI reikalavimus neprivalo turėti darbinio diplomo, surinkusiems keturis CACIB titulus trijose skirtingose šalyse, suteiktus mažiausiai trijų skirtingų teisėjų.